Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 166 "Łoś"!


Wieści spod wiaty:

Sezon polowań zbiorowych 2016/2017

Polowanie Hubertowskie zaczyna sezon polowań zbiorowych 2016/2017.
Zbiórka dn.6 listopada pod wiatą Koła o godz. 8,00.
Łącznie zaplanowano osiem polowań , w tym 5 w obw. 315 i
3 w obw. 209.
plan-polowan

Na strzelnicy w Rembertowie

3 lipca , zgodnie z planami Zarządu Koła , na strzelnicy w Rembertowie odbył się przegląd broni przez zaprzyjażnionego , profesjonalnego rusznikarza , który służył radą i pomocą np. w ustawieniu lunety.
Pogoda była odpowiednia , aby można było sprawdzić broń strzelając do tarczy lub do rzutków .
Kol. Henryk przygotował kiełbaski i karkówki na grillu dla Kolegów.
Poniżej kilka zdjęć z pobytu na strzelnicy.

Obraz Obraz 001 Obraz 002

Zmiana strzelnicy !

Zarząd podjął decyzję o zmianie strzelnicy , jedziemy do REMBERTOWA.
Data , godzina pozostaje , jak napisano poniżej.

Wyjazd na strzelnicę myśliwską do Chotumia

3 lipca 2016 roku Zarząd organizuje wyjazd na strzelnicę myśliwską
do Chotumia, gdzie odbędzie się doroczny przegląd i sprawdzenie
broni przez rusznikarza.
Będzie okazja do postrzelania do tarcz , aby doskonalić oko przed sezonem łowieckim.
Myśliwi zabierają na strzelnicę  każdą posiadaną jednostkę broni i odpowiednią ilość amunicji.
Spotykamy się pod wiatą przy Leśniczówce Poniatów w niedzielę
3 lipca 2016 roku
, skąd o godz. 9°° wyjedziemy do Chotumia.

Darz Bór

Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2016r.

mms_img-1184504785W niedzielę 22 maja 2016 roku pod wiatą Koła przy Leśniczówce Poniatów odbyło się Walne Zgromadzenie członków WKŁ 166,,Łoś”.
Przerobiono wszystkie zaplanowane tematy uwzględnione w zaproszeniach rozesłanych do wszystkich członków.
Podjęto stosowne uchwały w tym Uchwałę Walnego Zgromadzenia normującą działalność Koła w roku gospodarczym 2016/2017.
Miłym punktem obrad było nadanie zaszczytnego tytułu Honorowego Członka WKŁ166 ,,Łoś” Legionowo  Koledze Józefowi Bułce
w uznaniu zasług dla długoletniej pracy na rzecz Koła .
Kolega Józef został uchonorowany ksiażką w wydaniu albumowym z wpisem Zarządu Koła i podpisami obecnych Kolegów na WZ.

Kol. Prezes w akcji

Kol. Prezes w akcji

mms_img-1230964538mms_img-1302725882W czasie obrad

W czasie obrad…

 

mms_img-158427417

kolega w stroju organizacyjnym

Kol.Józef Honorowy Członek WKŁ 166,,Łoś”                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                           Kol.Ryszard w stroju organizacyjnym

mms_img578487355                                                    Pamiątkowe zdjęcie uczestników WZ