Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 166 "Łoś"!


Wieści spod wiaty:

Na strzelnicy w Rembertowie

3 lipca , zgodnie z planami Zarządu Koła , na strzelnicy w Rembertowie odbył się przegląd broni przez zaprzyjażnionego , profesjonalnego rusznikarza , który służył radą i pomocą np. w ustawieniu lunety.
Pogoda była odpowiednia , aby można było sprawdzić broń strzelając do tarczy lub do rzutków .
Kol. Henryk przygotował kiełbaski i karkówki na grillu dla Kolegów.
Poniżej kilka zdjęć z pobytu na strzelnicy.

Obraz Obraz 001 Obraz 002

Zmiana strzelnicy !

Zarząd podjął decyzję o zmianie strzelnicy , jedziemy do REMBERTOWA.
Data , godzina pozostaje , jak napisano poniżej.

Wyjazd na strzelnicę myśliwską do Chotumia

3 lipca 2016 roku Zarząd organizuje wyjazd na strzelnicę myśliwską
do Chotumia, gdzie odbędzie się doroczny przegląd i sprawdzenie
broni przez rusznikarza.
Będzie okazja do postrzelania do tarcz , aby doskonalić oko przed sezonem łowieckim.
Myśliwi zabierają na strzelnicę  każdą posiadaną jednostkę broni i odpowiednią ilość amunicji.
Spotykamy się pod wiatą przy Leśniczówce Poniatów w niedzielę
3 lipca 2016 roku
, skąd o godz. 9°° wyjedziemy do Chotumia.

Darz Bór

Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2016r.

mms_img-1184504785W niedzielę 22 maja 2016 roku pod wiatą Koła przy Leśniczówce Poniatów odbyło się Walne Zgromadzenie członków WKŁ 166,,Łoś”.
Przerobiono wszystkie zaplanowane tematy uwzględnione w zaproszeniach rozesłanych do wszystkich członków.
Podjęto stosowne uchwały w tym Uchwałę Walnego Zgromadzenia normującą działalność Koła w roku gospodarczym 2016/2017.
Miłym punktem obrad było nadanie zaszczytnego tytułu Honorowego Członka WKŁ166 ,,Łoś” Legionowo  Koledze Józefowi Bułce
w uznaniu zasług dla długoletniej pracy na rzecz Koła .
Kolega Józef został uchonorowany ksiażką w wydaniu albumowym z wpisem Zarządu Koła i podpisami obecnych Kolegów na WZ.

Kol. Prezes w akcji

Kol. Prezes w akcji

mms_img-1230964538mms_img-1302725882W czasie obrad

W czasie obrad…

 

mms_img-158427417

kolega w stroju organizacyjnym

Kol.Józef Honorowy Członek WKŁ 166,,Łoś”                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                           Kol.Ryszard w stroju organizacyjnym

mms_img578487355                                                    Pamiątkowe zdjęcie uczestników WZ

Wspomnienie Kolegi Eugeniusza

Kol. Eugeniusz Sokalski , członek Polskiego Związku Łowieckiego i Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 166 ,,Łoś” w Legionowie od początku jego istnienia. Choć nie pełnił żadnych funkcji w organach Koła ze względu na specyfikę swojej pracy , to pamiętać Go będziemy , jako naszego Kolegę myśliwego , człowieka prawego serca , wspaniałego przyjaciela , nieodżałowanego i serdecznego towarzysza łowów , który nie szczędził sił i swojego czasu na działalność związaną z funkcjonowaniem naszego Koła .
Za swą działalność na tej niwie został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Dopóki zdrowie i siły Mu pozwalały  czynnie
uczestniczył w życiu swojego Koła. Był jednym z najbardziej doświadczonych myśliwych z ponad 50-letnim stażem.
Dziś odszedł z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów , jednak pamięć po Nim pozostanie w nas na zawsze.
Kolego Eugeniuszu spoczywaj w spokoju a ukochane przez Ciebie  knieje niech szumią nad Twoją mogiłą a
św. Hubert ma Cię w opiece